WŁADZE KLUBU

30 czerwca 2020 zarząd GKS Wikielec otrzymał absolutorium
GKS Wikielec
KRZYSZTOF BĄCZEK
prezes
GKS Wikielec
KRZYSZTOF SADOWSKI
wiceprezes
GKS Wikielec
MARIUSZ JAJKOWSKI
były prezes
GKS Wikielec
MARCIN JACKOWSKI
członek zarządu
GKS Wikielec
ZENON JABŁOŃSKI
członek zarządu
GKS Wikielec
DARIUSZ WOŹNICKI
członek zarządu
GKS Wikielec
IWONA PŁOSKA
członek zarządu
GKS Wikielec
SŁAWOMIR ZIĘBA
członek zarządu