PRZETARGI STOWARZYSZENIA

01. Ogłoszenie o zamówieniu PN.1.2020 BZP
02. SIWZ GKS PN.1.2020
03. Załączniki nr 1-6 do SIWZ GKS PN.1.2020
04. Załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, dokumenty formalno-prawne – PN.1.2020
05. Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-44) pismo z dnia 10.04.2020 – PN.1.2020
06. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.04.2020 – zm.1 – PN.1.2020
07. Informacja, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp – PN.1.2020
08. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej – PN.1.2020