ZAPYTANIA OFERTOWE

01. Zapytanie ofertowe znak ZO.1.2020 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną dla zadania: „Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Wikielec”.
02. Załączniki do ZO w wersji edytowalnej – ZO.1.2020
03. Informacja o wyborze oferty – ZO.1.2020