AKREDYTACJE DLA DZIENNIKARZY

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich na mecze GKS-u Wikielec w sezonie 2020/21 III ligi grupy 1.

 

 1. Akredytacje dotyczą meczów GKS-u Wikielec rozgrywanych w roli gospodarza na stadionie w Wikielcu, Wikielec 65B, 14-200 Iława.
 2. Akredytacje przyznawane są dziennikarzom na podstawie wypełnionych i przesłanych na adres gkswikielec@wmzpn.pl „Wniosków o akredytację”.
 3. „Wniosek o akredytację” dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej klubu gkswikielec.pl w zakładce MEDIA -> AKREDYTACJE.
 4. Dostępne są dwa rodzaje akredytacji: jednorazowa oraz stała.
 5. Akredytacja jednorazowa przyznawana jest na jeden, wskazany we wniosku mecz. Wniosek o akredytację jednorazową należy złożyć nie później niż 48 godzin przed meczem wskazanym we wniosku.
 6. Akredytacja stała przyznawana jest na cały sezon 2020/21 III ligi grupy 1. Wniosek o akredytację stałą można zgłaszać przez cały czas trwania rozgrywek, od dnia opublikowania tego regulaminu.
 7. Akredytacje przyznawane są bezpłatnie.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby rozpatrywanych pozytywnie wniosków, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
 9. Akredytacje odbierać można w kasie w dniu meczu lub w inny umówiony wcześniej sposób.
 10. Akredytowani przedstawiciele mediów mają obowiązek przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących na stadionie w trakcie meczu.
 11. Wchodząc na stadion dziennikarz musi mieć na sobie maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz musi posiadać przy sobie dokument tożsamości.
01. Wniosek o akredytację stałą
02. Wniosek o akredytację jednorazową