MODERNIZACJA STADIONU

GKS Wikielec modernizacja stadionu
Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Wikielec
GKS Wikielec modernizacja stadionu
Dofinansowanie Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska wynosi: 675.100,00 zł.
GKS Wikielec modernizacja stadionu
Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ASBUD", Kuligi 32, 13-324 Grodziczno za kwotę 1.538.115,00 zł z okresem rękojmi i gwarancji 84 miesiące.
GKS Wikielec modernizacja stadionu
Współinwestorem jest Gmina Wiejska Iława, dzięki zaangażowaniu wójta Krzysztofa Harmacińskiego i zgodzie Rady Gminy Iława.
GKS Wikielec modernizacja stadionu
Termin realizacji zamówienia: 30.06.2021 r.
GKS Wikielec modernizacja stadionu
projekt: Obsługa Inwestycji Budowlanych Adrian Szczepański
wizualizacja: autor Paweł Korobczyc
GKS Wikielec modernizacja stadionu